tatlı su balıkları İçin enzim

  • Sıcak

    Tatlı Su Balıkları İçin Enzim

    1. Su hayvanlarının, özellikle omnivor balıkların diyet yemleri, yüksek miktarda ksilan, selüloz ve protein içeren büyük miktarda yağlı tohum küspesi içerir. Tatlı su balıkları için özelleşmiş bileşik enzim esas olarak Arap ksilanaz, β-glukanaz, mannanaz, pektinaz, selülaz, proteaz ve amilaz içerir. 2. Her bir enzimin içeriği ve oranı, balığın sindirim fizyolojik özelliklerine ve beslenme özelliklerine göre tasarlanmıştır. 3. Her bir enzim, yüksek sıcaklıkta ve uzun depolama süresince peletlemede stabilitesini sağlamak için yüksek sıcaklık direnci açısından test edilmiştir. 4. Enzim aktivitesi, oda sıcaklığında 6 ay saklandığında% 90'a kadar korunabilir.

    Email ayrıntılar
Son fiyat olsun? En kısa sürede cevap vereceğiz (12 saat içinde)

Gizlilik Politikası